Page banner
We

Urodzony w Niemczech w 1982 roku

Historia SIMBA DICKIE GROUP zaczyna się na podwórku. Fritz i Michael Sieber pracowali tam razem z kilkoma członkami rodziny i garstką pracowników. Od tego czasu wiele się zmieniło:

Rodzina Simba Dickie Group

Arrow figure

4000 produktów
20 marek
2 900 pracowników
30 lokalizacji na całym świecie
9 zakładów produkcyjnych

Page banner

Rodzinna tradycja

W firmie rodzinnej oczywiste jest, że każdy bierze na siebie odpowiedzialność.

Kierownictwo SIMBA DICKIE GROUP: Uwe Weiler (COO), Florian Sieber (CEO), Michael Sieber (założyciel i udziałowiec firmy) i Manfred Duschl (CFO) (od lewej do prawej).

Kolejne pokolenie gwarantuje, że firma może kontynuować działalność w duchu swojego założyciela i jego wizji korporacyjnej (od lewej do prawej): Maximilian Stork (Director Product Management & Design), Michael Sieber (założyciel i udziałowiec firmy), Florian Sieber (CEO) i Felix Stork (Director Corporate Marketing).

Aby zabezpieczyć przyszłość rodzinnej firmy, założyciel firmy Michael Sieber wyznacza kurs w odpowiednim czasie i przekazuje zarządzanie SIMBA DICKIE GROUP swojemu synowi Florianowi Sieberowi w dniu 21 maja 2021 roku.

Page banner
We are an international corporation, breathing the spirit of a family